Om oss

Vi är en av de större aktörerna i Sverige när det gäller formgjuten polyuretan.

Kort historik

Numera ingår Polyteknik i UW-ELAST AB som produktionsenhet. Vi  har över 25 års erfarenhet av att jobba med formgjuten polyuretan. Vi har fram tills nyligen varit ett privatägt bolag med tre delägare som alla jobbat operativt i verksamheten. Idag finns totalt 17 anställda i Töreboda, norra Västergötland. 

Successivt har vår produktionskapacitet ökat och idag har vi en stor och välanpassad maskinpark samt personal med mycket lång erfarenhet och kompetens inom vårt område. Vi ser oss som problemlösare som gärna är med tidigt i processen. Tack vare en egen avdelning för tillverkning av gjutformar och verktyg har vi även full kontroll över vår produktionskedja.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och jobbar med hög kvalitet på råvaran via stora och erkända leverantörer som exempelvis Chemtura och Huntsman.

Kunder och marknad

Våra kunder finns inom en mängd olika branscher i både Sverige och utomlands. Den gemensamma faktorn är behoven av detaljer med hög slitstyrka och lång livslängd. Detaljer från oss hittar du därför i tuffa miljöer som t ex gruvor, marin & offshore, stål-, verkstads- och pappersindustri.

Typiska detaljer som vi gjuter eller belägger med polyuretan är valsar, dämpare, hjul, rullar, sprutmunstycken, lyftverktyg, skydd och andra typer emballage- och transportkomponenter. Det handlar både om ren nyproduktion samt ombeläggningar av befintliga detaljer. Tack vare en modern tillverkningsprocess kan vi på daglig basis gjuta och belägga detaljer i hårdheter mellan 30-95 ShA.

Vårt mål är att vara en långsiktig och flexibel partner som erbjuder hög leveransprecision och kvalitet. Välkommen att pröva oss!

Milstolpar

 • 1984
  Polyteknik grundas av Arne Andersson som ett tradingbolag.
 • 1989
  Blandningsmaskin köps in och tillverkning av formgjuten polyuretan startar i Töreboda i hyrd lokal om ca 400 m2.
  Tillstånd från Länsstyrelsen att producera 20 ton material per år blir klart 24 januari.
 • 1994
  Lokalytan utökas till totalt 650 m2.
 • 1995
  Tillståndet ökas till att täcka en produktion om 60 ton material per år.
 • 1996
  Vi passerar 5 Mkr i omsättning.
 • 1998
  Lokalytan utökas till totalt 1000 m2.
 • 2002
  Personalstyrkan passerar 10 anställda och vi passerar även 10 Mkr i omsättning.
 • 2004
  Lokalytan utökas till totalt 1260 m2.
 • 2005
  Personalstyrkan når 14 anställda.
 • 2006
  Lokalytan utökas till totalt 1660 m2.
 • 2008
  Bolaget köps av Mårten Ström Andersson och Lars Lundholm 1 april.
  Vi passerar 14 Mkr i omsättning under året.
 • 2011
  Kontoret flyttas till nya lokaler i fastigheten.
 • 2012
  Fastigheten köps av Polyteknik 3 januari.
  Den 28 mars ökas vårt tillstånd från Länsstyrelsen från 60 ton till att täcka en produktion om 150 ton per år.
  Affärssystemet Monitor installerades under december.
  Personalstyrkan når 17 anställda under året.
 • 2013
  En ny blandningsmaskin installeras och driftsätts under juli.
 • 2014
  Vi blev certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 under juni.
 • 2015
  Jonny Thunborg blir ny delägare i bolaget.
  Nya kontorslokaler invigs under juni.
 • 2016
  Ny grafisk profil och hemsida lanseras i april.
 • 2016 
  En ny blandningsmaskin installeras och driftsätts under december.
 • 2017
  Polyteknik förvärvades av UW-ELAST AB och är numera inte ett bolag utan en produktionsenhet.
 • 2019   Produktionsenhet flyttad och hopslagen med Mariestad.