Polyuretan, även kallat PUR

Polyuretan, PUR, är en grupp extremt mångsidiga plaster som kan ges mycket varierande egenskaper. De kan ha olika elasticitet och olika hårdheter.

Varför polyuretan?

Materialets egenskaper överträffar och ersätter ofta tillämpningar där gummi traditionellt har används tidigare. De viktigaste egenskaperna är följande:

 • Elastiskt och formbeständigt
  Kan varieras från extremt mjukt och töjbart till mycket hårt och formstabilt. Innebär även en god lastupptagningsförmåga med mycket liten sättning av ursprungsformen. Behåller egenskaperna även över större temperaturspann.
 • Slittåligt och dämpande
  Mycket motståndskraftigt mot mekanisk nötning och blir även naturligt stöt- och ljuddämpande.
 • Hög kemikalieresistens och väderbeständigt
  Tål bland annat oljor, bensin, lösningsmedel och undervattensmiljöer. Klarar även tuffa utemiljöer bra med avseende på UV-strålning, väder och vind.
 • Stark vidhäftning
  Vidhäftningen är mycket bra mot metall, plast och andra material. Integreras ofta tillsammans med andra material för att optimera egenskaperna i en konstruktion.

Vad är polyuretan?

Mer vetenskapligt är polyuretan en grupp av polymerer som i de flesta fall är gjorda från tre olika startmaterial. Dessa är isocyanater, polyoler och kedjeförlängare. Beroende på hur komponenterna varieras genom blandningsförhållande, inblandning av tillsatser, tillverkningsmetod och härdning så skapas polymerer med de egenskaper som önskas. Den kemiska processen kallas för polyaddition och i denna skapas uretangrupper som bildar tredimensionella strukturer av långa molekylkedjor.

Materialet upptäcktes av Otto Bayer 1937 men fick sitt riktiga genombrott långt senare. Även för kemister kan det vara svårt att kortfattat beskriva gruppen uretanplaster eftersom den innefattar både härdplaster, termoplaster, elaster och termoelaster. Mångsidigheten gör samtidigt gruppen polyuretan till en av de vanligaste konstruktionsplasterna och den återfinns överallt i vår vardag. Ofta används förkortningen PUR för polyuretan.

Läs mer om polyuretan och hur ni kan bli purpartner med UW-ELAST.

Read more about polyurethane in English

Kunskap och erfarenhet är framgångsfaktorer

För att kunna utnyttja alla fördelar med ett så flexibelt material som polyuretan krävs stor kunskap och lång praktisk erfarenhet. Förståelse för råvarornas egenskaper och alla de parametrar som påverkar tillverkningen är avgörande för ett lyckat resultat. Alla de framgångsfaktorerna finns på plats hos oss på Polyteknik och vi delar gärna med oss av de kunskaperna till våra kunder. Allt för att uppnå rätt funktion, driftsäkerhet, livslängd och ekonomi på detaljen.

Formgjutning eller beläggning

På Polyteknik är vi specialiserade på att formgjuta eller belägga detaljer med polyuretan. Vanliga användningsområden är olika typer av slitdelar, dämpare och skydd. Typiska detaljer som vi tillverkar är valsar, dämpare, hjul, rullar, bussningar, tätningar, sprutmunstycken, lyftverktyg, fixturer, och emballage.

Tack vare en modern tillverkningsprocess kan vi på daglig basis gjuta och belägga detaljer i hårdheter mellan 30-95 ShA. Vi har minimala ställtider för att byta hårdhet i produktionen vilket gör oss mycket flexibla.