Bussningar avstuckna från standardmtrl.

Polyuretan